POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A PORTALULUI WWW.NOVACONTA.RO


Politica de confidențialitate a www.novaconta.ro este explicată în prezentul document precum și modul în care operatorul websiteului ( 90ANGLE SOFTWARE) prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR).

Informațiile din acest document vi se aplică indiferent de calitatea în care vă aflați în relație cu 90ANGLE SOFTWARE – persoană fizică sau juridică, client, partener sau solicitant de informații, vizitator.


Termenii utilizați în cadrul prezentului document se interpretează conform următoarelor definiții:

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Categorii speciale de date cu caracter personal (date cu caracter personal sensibile/ date sensibile): datele cu caracter personal care: dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate; datele genetice; datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice; datele privind sănătatea, viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice.

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter personal sunt incluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de e-mail; numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); serviciile medicale accesate (sunt date sensibile); diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile); date bimoetrice (sunt date sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sunt enumerate mai sus.

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului.

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale.

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Prezentul document stabilește următoarele aspecte:

a. categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm precum și scopurile pentru care prelucrăm aceste date cu caracter personal;

b. motivele care justifică prelucrările noastre;

c. persoanele către care divulgăm datele;

d. perioada pentru care stocăm datele;

e. consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră;

f. drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora;

g. detaliile noastre de contact; 

h. situațiile în care se aplică aceast document și modificările sale.


CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL, SCOPURILE ȘI MOTIVELE (temeiul) PRELUCRĂRII ACESTORA.

Relația cu autoritățile publice și membrii acestora


Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru a da curs îndeplinirea obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspunsul la solicitările unor autorități, ținerea de registre prevăzute de lege și altele asemenea.

Vom păstra numele, prenumele, autoritatea din care face parte și semnătura membrului autorității publice în registrele de control pe care legea ne obligă să le ținem


Clienții (actuali și potențiali) ai 90ANGLE SOFTWARE


Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la reprezentanții clienților noștri pentru:

Comunicare în scop de marketing. Datele dumneavoastrăvor fi utilizate pentru a vă trimite comunicări și oferte cu privire la produsele, serviciile și promoțiile noastre.

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, .

În acest caz, prelucrarea datelor va fi întemeiată pe consimțământul dumneavoastră.

Soluționarea cererilor dumneavoastră. Datele dumneavoastrăvor fi utilizate pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.

Vom prelucra în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (nume, prenume,adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră sau,după caz, consimțământul dumneavoastră.


Furnizarea serviciilor noastre. Datele dumneavoastrăvor fi utilizate pentru a vă transmite diferite comunicări (oferte, informări etc), pentru a încheia un contract, pentru a execu un contract și pentru a vă furniza serviciile solicitate. 

Temeiul prelucrării este necesitatea încheierii și/sau executării contractului cu dumneavoastră și pe consimțământul dumneavoastră pentru transmiterea de oferte. 

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de contact (nume, prenume, email, telefon) și, dacă avem o relație contractuală cu dumneavoastră, datele incluse în contractul cu dumneavoastră.

Funcționarea serviciilor noastre. Datele dumneavoastrăvor fi utilizate pentru a vă asigura funcționarea serviciilor noastre și transmiterea de mesaje/alerte sau legate de funcționalități ale programelor noastre. De asemenea vom folosi datele puse la dispoziție pentru statistici interne cu privire la funcționarea serviciilor. 

Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, cod numeric personal, adresă de e-mail, număr de telefon), adresă IP, date din loguri de acces și utilizare. Totodată, vom reține înregistrarea audio a convorbirilor telefonice purtate cu angajații noștri în aceste scopuri.

Temeiul acestor prelucrări va fi, după caz, executarea contractului cu dumneavoastră, interesul nostru legitim sau consimțământul.


Angajații și colaboratorii noștri/ai partenerilor noștri

Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face în următoarele scopuri, moduri și temei:

Derularea relațiilor contractuale cu dumneavoastră și/sau compania pe care o reprezentați:

Datele dumneavoastrăvor fi utilizate pentru a putea să colaborăm cu compania din care faceți parte (inclusiv pentru a comunica cu dumneavoastră pentru soluționarea eventualelor probleme pe care compania dumneavoastră sau 90ANGLE SOFTWARE le întâmpină în legătură cu contractul dintre acestea

În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii și de a ne asigura că celelalte companii execută, la rândul lor, acele contracte. Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, poziție, angajator, număr de telefon.


Vizitatorii websiteului nostru sau a paginilor din rețelele sociale.

Datele cu caracter personal pot fi utilizate pentru unul sau mai multe dintre următoarele scopuri:


Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul www.novaconta.ro –

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate pentru a ține cont de preferințele exprimate în diferitele sesiuni de navigare și pentru a adapta conținutul nostru la dispozitivul pe care îl utilizați, pentru a soluționa diferitele probleme cu care vă puteți întâlni.

Temeiul pentru utilizare este consimțământul dumneavoastră. 

Informațiile pe care le colectăm sunt: adresa IP; identificatori cookies; alţi identificatori online; identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului; istoricul vizitelor; solicitarea web; data şi ora solicitării/ data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care accesați website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului; informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile); informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră; informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru.

Pentru mai multe informații cu privire la modul în care folosim tehnologia cookies și tehnologii similare, vă rugăm să accesați politica noastră dedicată disponibila pe https://www.novaconta.ro/politica-de-utilizare-a-cookie-urilor .


Protecția sistemelor noastre de TIC (tehnologia informației și a comunicării) 

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate pentru a gestiona securitatea sistemelor proprii TIC, realizarea analizelor și a auditurilor de securitate, protejarea datelor și a sistemelor noastre împotriva actelor de atac și sabotaj în mediul online. 

Vom prelucra în principal următoarele date care se referă la dumneavoastră: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon.

În acest caz, ne vom întemeia prelucrarea pe interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.


Indiferent de poziția în care vă aflați în raport cu websiteul www.novaconta.ro și/sau societate noastră, putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri:

Soluționarea cererilor dumneavoastră. Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați.

Vom folosi în principal numele, prenumele dumneavoastră, datele dumneavoastră de contact (adresă de e-mail, număr de telefon) și informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți.

În acest caz, temeiul prelucrărilor va fi executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră.

Răspuns la solicitările autorităților sau prelucrarea datelor în alte cazuri în care legea ne obligă. Este posibil ca uneori să avem o obligație legală de a comunica datele dumneavoastră către anumite autorități, de a stoca datele dumneavoastră pe o anumită perioadă sau de a vă prelucra într-un alt mod datele. În acest caz, temeiul prelucrării va fi îndeplinirea unei obligații legale ale noastre.

Realizarea unor tranzacții, restructurări sau a altor operațiuni. În contextul unor tranzacții, este posibil să divulgăm datele dumneavoastră către potențiali achizitori sau consultanți ai acestora ori autorități, deși vom încerca să reducem pe cât posibil aceasta. În acest caz, prelucrarea va avea loc în temeiul intereselor noastre legitime sau al îndeplinirii unor obligații legale.

Apărarea drepturilor și a intereselor noastre sau ale altor persoane. Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judecătorești, a notarilor publici, a altor autorități publice, a tribunalelor arbitrale, a mediatorilor sau a altor organisme publice sau private care soluționează dispute, a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau juridice, publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al intereselor noastre legitime.

Prevenirea fraudelor. Suntem interesați ca activitatea noastră să se desfășoare în condiții de legalitate. De aceea, putem prelucra datele dumneavoastră (cum ar fi prin transmiterea acestor date către consultanții noștri din diverse domenii – auditori, avocați etc. ori prin consultarea acestor date). În aceste cazuri, prelucrarea va fi justificată de interesele noastre legitime de a preveni fraudele și alte nelegalități în activitatea noastră ori, după caz, de obligațiile noastre legale de a asigura legalitatea operațiunilor noastre (cum ar fi obligații impuse prin legislația în domeniul prevenirii spălării banilor).

Despre datele terților

Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie să vă asigurați că i-ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre aceast document cu privire la modul în care 90ANGLE SOFTWARE. prelucrează datele cu caracter personal.


DIVULGAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 


Datele dumneavoastră cu caracter personal nu sunt divulgate către alte persoane fizice sau juridice decât în una dintre situațiile de mai jos:

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru 90ANGLE SOFTWARE în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.

90ANGLE SOFTWARE folosește serviciile de hosting oferite de Digital Ocean INC, ce găzduiește baza noastră de date.

De asemenea există posibilitatea ca autoritățile naționale să solicite în mod expres informații cu caracter personal pe care avem obligația de a le divulga.


ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Datele dumneavoatră cu caracter personal nu vor fi transmise către state terțe sau organizații internaționale fără să fiți informați în prealabil.


PĂSTRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Stocarea datelor dumneavaostră cu caracter personal se va face în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.

Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.


REFUZUL FURNIZĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Refuzul furnizării de către dumneavoastră a datelor cu caracter personal poate să conducă la imposibilitatea furnizării de servicii și a răspunsului cu privire la reclamanții sau solicitări.


DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL ȘI MODUL DE EXERCITARE


Legislația națională prevede următoarele drepturi și moduri de exercitare a acestora:

Drepturile dumneavoastră

Aveți următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date. Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta. Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului. 

Consimțământul poate fi retras în orice moment.retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).


Cum vă puteți exercita drepturile

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din acest document sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile noastre de contact.


DATELE NOASTRE DE CONTACT

Ne puteți contacta la detaliile de mai jos.

Datele noastre de contact

Denumire completă: 90ANGLE SOFTWARE

Adresă corespondență: Cartier Unirea, nr. 17, oraș Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud;

Număr de telefon: 0727342963 (disponibil luni-vineri: 09:00 - 15:00 )

Adresă de e-mail: contact@novaconta.ro

Website: www.novaconta.ro


CAND SE APLICĂ ACEAST DOCUMENT

Această document se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră de către compania 90ANGLE SOFTWARE

Această informare nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv cele postate pe website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod. De asemenea, această informare nu acoperă activitatea altor companii sau persoane care fac publicitate serviciilor sau produselor noastre ori care vă prelucrează datele în alt mod prin website-urile noastre sau pe rețelele de socializare în legătură cu paginile noastre.

MODIFICĂRILE ACESTEI POLITICI

Este posibil să modificăm această politică. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acestei politici pe website cu 20 de zile înainte de intrarea sa în vigoare.

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru, la link-ul următor:

Această versiune a acestei politici va intra în vigoare la 05.01.2021.